Яким образом можна використовувати директ маркетинг на нашій фірмі?

Яким образом можна використовувати директ маркетинг на нашій фірмі?

Обґрунтування. Коли конкурентна боротьба стає всі ожесточеннее, а лавина інформації усе могутніше, що проявляють інтерес до продукції фірми і її клієнтів більше залучають товари, виготовлені насамперед з обліком їх індивідуальних потреб. Саме це і є сферою директ маркетингу.
Раніше все було простіше. На ненасиченому ринку бал правил торговець: покупець приходив у стаціонарні торговельні крапки й там задовольняв свої потреби, фірма надсилала свого співробітника служби збуту до клієнта, щоб одержати від останнього договори й замовлення. Коли результативність цієї простої стратегії знизилася, пробила година « класичної реклами», завдяки якій попит почав рости. Потім зявилися такі інструменти маркетингу, як маркетингове дослідження, паблик рилейшнз (паблик рилейшнз - це одна з функцій керування, що сприяє встановленню й підтримці спілкування, взаєморозуміння, розташування й співробітництва між організацією й громадськістю. - Прим. пер.), стимулювання збуту й ін. Правильна комбінація цих інструментів і являє собою відому «систему маркетингу» (marketing-mix).