Що особливо потрібно виділяти в рекламному листі?

Що особливо потрібно виділяти в рекламному листі?

Обґрунтування. Підкреслення або інші виділення на одній сторінці приковують увага читаючого на 2 с. Хто протягом цього часу буде виявляти в крапках фіксації уваги головним чином переваги для себе, той виявить більшу готовність продовжити читання послання.
Виділення в рекламному листі - це не тільки підкреслені слова. Увагу залучають слова, надруковані жирним шрифтом, кольором, у розрядку або заголовними буквами.
Однак у листі не все сприймається з однаковим ефектом. Підкреслення доцільно використовувати для всіх цільових груп. Жирний шрифт більше прийнятний у рекламних посланнях, адресованих фірмам, тому що оформлені в такий спосіб вони провадять враження ділового листа. Усі інші способи виділення слів не провадять винного ефекту.