У які текстові блоки помістити важливу інформацію й у які - менш важливу?

У які текстові блоки помістити важливу інформацію й у які - менш важливу?

Обґрунтування. Усі ми маємо звичай починати ознайомлення з рекламним проспектом з того місця, де, по наших припущеннях, буде потрібно найменше зусиль із нашої сторони. Тому ми спочатку воліємо читати самі короткі абзаци й лише потім - довгі.
Це правило доповнює те, що ви вже читали про припустиму величину абзаців у рекламних листах. Відеозаписи процесу ознайомлення читача з рекламним проспектом підтверджують: читач віддає перевагу В першу чергу читати більш короткі абзаци. На _підставі цих спостережень ми сформулювали наступне правило: у середньому текстові блоки в рекламних проспектах повинні полягати приблизно із семи рядків. Абзац повинен включати не менш трьох і не більш десяти рядків. Ту інформацію, яку читач повинен прочитати в першу чергу, поміщайте в самих коротких абзацах. Відомості, які читач не спізниться довідатися в останню чергу, повідомляйте в самих більших абзацах.