Які конкретні дії слід уживати при розвитку ділової переписки?

Які конкретні дії слід уживати при розвитку ділової переписки?

Обґрунтування. Діалоги являють собою чергування питань і відповідей. Якщо читач не може особисто поставити запитання, доцільно побрати невисловленими питання, що залишилися, за основу й у своєму рекламному посланні відповісти на них. Це технічне приймання є головним у методиці ведення письмового діалогу, що ефективно заміняють у ДМ безпосередню бесіду із клієнтом.
При першому погляді на отримане від вас рекламне послання в його читача неминуче виникають питання, які він може звернути лише до аркуша, що перебуває в його руці, паперу. У звичайній діловій бесіді вони так само виникли б. Хто до мене звертається? Чому саме до мене? А чи коштує мені це читати? Яку вигоди це мені обіцяє? Відповідайте на ці питання, що інакше читає ваше послання просте припинить «розмова» з вами. У кожному посланні ви повинні відповісти не менш чому на 20 питань його одержувача. Іноді кількість таких питань зростає до 100.