Чому в рекламних посланнях так багато заголовків і підзаголовків?

Чому в рекламних посланнях так багато заголовків і підзаголовків?

Обґрунтування. Під час первинного знайомства з отриманим матеріалом читач витрачає в середньому по 2 з на одну сторінку. За 2 з його погляд повинен зупинитися на десятьох крапках фіксації уваги. Деякі з них можуть стати відправними крапками, що змушують адресата прочитати послання цілком. До них ставляться заголовки.
Не на всіх сторінках послання можна помістити велика кількість «картинок». Найменше ілюстративних елементів містить лист. Але й у рекламних проспектах зустрічаються сторінки, де більше тексту, чому «картинок». Якщо на розглядання ілюстративних елементів, поміщених на одній сторінці формату А4, адресат витрачає менш 2 з, необхідно використовувати на цій сторінці більше заголовків. Один заголовок залежно від своєї довжини може містити відразу кілька крапок фіксації уваги. Найбільше привертають увагу читача односкладові слова. Слова, що полягають із 4, 5 і більш складів, звичайно не є крапками фіксації уваги. Їхній адресат зауважує тільки під час докладного читання, тобто під час другого більш розгорнутого діалогу. Не ушкодить, якщо на сторінці вашого послання буде не 10, а 15 крапок фіксації уваги. Тоді одержувач послання витратить на ознайомлення з однієї сторінкою 3 сек.