Як досягтися того, щоб адресат почував, що звертаються особисто до нього?

Як досягтися того, щоб адресат почував, що звертаються особисто до нього?

Обґрунтування. Особисті займенники, такі, як: «ви», «вам», «вас», надають посланню більш особистий характер, навіть якщо ви й не називаєте читача по імені. Послання особистого характеру сприймаються краще, чим звернені до невизначеної маси адресатів.
Найважливішим словом для будь-якої людини є його власне імя. Однак ми маємо можливість звернутися в посланні до адресата по імені всього 2-3 рази. Якщо ціль наших послань - завоювання нових клієнтів, то в жодному з рекламних коштів ми не звертаємося до нього по імені, хоча незабаром це положення, мабуть, зміниться. Але навіть якщо ми звертаємося до адресата по імені, то серед тисяч інших слів у тексті його очей рідко натикається на такий важливий підсилювач. Тому ми прибігаємо до використання «замінника імені».