Реклама в контексті основних категорій соціології

Реклама в контексті основних категорій соціології

Отже, соціологічний дискурс реклами охоплює різні сторони соціального побутування реклами. Розглянемо соціологічний дискурс реклами в співвіднесенні з поняттями
і
«Реклама в соціальному просторі» — так названо одна з перших російських книг по соціології реклами, хоча слова «соціальний простір» ужиті там не як строгий науковий термін, а скоріше як яскравий образний вислів [153]. Але сьогодні термін «соціальний простір», уведений у соціологію П. Сорокіним, з образноговыражения усе більш кристалізується в соціологічне поняття з досить строгим змістом. У самому загальному виді соціолог А.І. Кравченко визначає соціальний простір як місце, де відбуваються описувані соціологом події, явища й процеси. Якщо так розуміти категорію «соціальний простір», то соціологічний дискурс реклами спрямований на виявлення місця й ролі реклами там, де відбуваються «події, явища й процеси». Такий підхід інтуїтивно зрозумілий, але не операционален.