Технологічний^-технологічний-соціально-технологічний підхід до рекламного впливу

Технологічний^-технологічний-соціально-технологічний підхід до рекламного впливу

Розглядаючи рекламу в рамках соціологічного підходу, її традиційно визначають, насамперед, як соціальну комунікацію. Це цілком зрозуміло й справедливо. Безумовно, реклама — одна з різновидів соціальних комунікацій. Найбільш очевидне призначення реклами — установлення звязки (комунікації) між виробником (продавцем) якогось «пропозиції», винесеного на один з ринків (споживчих товарів і послуг, праці, політичний та ін.), і цільовою аудиторією цієї пропозиції. Але, аналізуючи рекламу з позицій соціології керування, такий підхід представляється занадто «неспецифічним», що не відображають особливостей процесу рекламного впливу в системі соціального керування. Тому надзвичайно актуальним представляється нам ідентифікація.