Соціологія споживання як підстава рекламного впливу. Споживання як соціально детермінований процес

Соціологія споживання як підстава рекламного впливу. Споживання як соціально детермінований процес

Розглядаючи рекламний вплив, теоретики й практики реклами, починаючи ще з В. Паккарда (робота 1957 р. [113]), концентруються, у першу чергу, на виявленні його психологічних основ. Цьому присвячене значне число публікацій. У бібліографічному покажчику книг по рекламі й PR, підготовленому Російської державною бібліотекою, навіть виділений відповідний тематичний розділ [124]. Мало того, в 1996 р. Інститутом психології РАН була проведена академічна наукова конференція по даній проблематиці. Нічого подібного не спостерігається в області соціології рекламного впливу. Тим часом, ще в 50-х роках XX століття американець Є. Вейс, директор великої рекламної фірми ( тобто явний «практик реклами»), порахував потрібним сказати, що саме соціальні пізнання допомагають рекламістам «забути про трюки й зосередитися на реальних причинах того, чому люди купують товари».