ЗМІ як основа інформаційного простору суспільства Інформаційний простір суспільства.

ЗМІ як основа інформаційного простору суспільства Інформаційний простір суспільства.

Сучасне суспільство пронизане різними потоками економічною, політичною, правовою, соціальною, культурною, спортивною, розважальною інформацією, яка може бути побачена, почута, отримана, куплена кожним індивідуумом соціуму. Процес використання інформації наступає після ознайомлення з нею. При цьому в ній сконцентровані воля, бажання, перспектива, маніпулятивні механізми джерела інформації. З метою ідеологічного виховання суспільства й поступального розвитку національної економіки в ролі джерела інформації виступають держава, засоби масової інформації, комерційні структури й багато інші.