Відмінності в комунікативній політиці журналіста й спиндоктора

Відмінності в комунікативній політиці журналіста й спиндоктора

Елементи комунікації
Журналіст
Спиндоктор
1. Ціль повідомлення.
Факт.
Інтерпретація ( при цьому навіть витік інформації робиться в імя тієї або іншої інтерпретації).
2. Цільова аудиторія.
Масова аудиторія — представники громадськості.
Журналісти, за допомогою яких усі корективи, уточнення досягають свідомості громадськості.
3. Входження в комунікативний процес.
На початку події.
На будь-якому етапі комунікативного процесу з метою уточнення ситуації, спростування неточностей.
4. Ціль комунікації.
Інформування.
Попередження, захист іміджу, перспективи розвитку.
5. Інструментарій впливу.
Прямій.
Непрямий