Ера глобальної інформації: з 1965 р. по теперішній час

Ера глобальної інформації: з 1965 р. по теперішній час

Починаючи із середини 60-х років суттєво підвищилася значимість і складність паблик рилейшенз. тенденції, що далеко йдуть, виявилися вже в перші роки розглянутого нами періоду, зробили головним завданням паблик рилейшенз налагодження звязків з державними органами; у лексиконі фахівців зі звязків із громадськістю зявилися терміни "керування проблемами" і "керування на основі цілей". В 1950 р. діяльність лише 17% працівників була так чи інакше повязана з інформаційним забезпеченням; на початку 80-х років подібною діяльністю займалися вже понад 60% працівників. В 1960 р. Сполученим Штатам належало близько 25% світового виробничого ринку, однак в 80- е роки їх частка знизилася менш чому до 17%. Ці тенденції знаменували завершення індустріальної ери в Сполучених Штатах.