Засоби поширення інформації для " зовнішньої громадськості"

Засоби поширення інформації для " зовнішньої громадськості"

Економічно виправданим, ефективним методом комунікації з великими й розкиданими по великій території суспільними групами є використання засобів масової інформації (мас- медіа): газет, журналів, професійних видань, AM- і FM- радіо, ефірне телебачення, кабельне телебачення, Webtv, книги й т.п. Щоб ефективно скористатися цими коштами поширення інформації, PR- фахівці повинні розуміти роль інформації, різні ЗМІ й механізми, що управляють ними, а також цінності тих, хто контролює доступ до ЗМІ. Фахівці в області паблик рилейшенз повинні також розуміти, що ЗМІ діють у твердих рамках своїх "механічних" вимог, цінностей, правил і — у багатьох випадках — необхідності поставляти аудиторію своїм рекламодавцям. Сучасні комунікатори зустрічаються з парадоксом: різке збільшення кількості каналів комунікації допускає більш цілеспрямовану орієнтацію повідомлень і в той же час значно підвищує конкуренцію за увагу аудиторії.