Із чого слід почати розробку кампанії директ маркетингу?

Із чого слід почати розробку кампанії директ маркетингу?

Обґрунтування. Ваша мета щодо очікуваної реакції може виявитися фільтром або потужним посилюючим фактором. Оптимальною метою щодо одержання певних реакцій може бути підвищення квоти можливих реакцій у пять раз.
Це є давно сложившимся правилом, яке слід дотримувати при плануванні дій директ маркетингу. Поставте перед собою конкретну мету й ваш мозок, активізувавши свій творчий потенціал, без праці знайде шлях досягнення цієї мети. Установите, яку реакцію на ваші заходи ДМ ви переслідуєте. Тоді ви краще визначите, чи дійсно можлива очікувана реакція або ви предявляєте до тієї цільової групи, до якої звертаєтеся, завищені вимоги. Завдяки точному аналізу ви побачите, чи зможете фінансувати кампанію директ маркетингу, плануючи певну реакцію з боку цільової групи.