Сучасна раклама ЕВОЛЮЦІЯ РЕКЛАМИ

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ
РЕКЛАМИ
Роль реклами в організації збуту
Реклама як засіб передачі інформації
Освітній аспект реклами
Вплив реклами на торгівлю й економіку
Роль реклами в суспільстві
Класифікація Реклами.
Ділова реклама
Класифікація по охоплюваній території
Закордонна реклама
Загальнонаціональна реклама
Регіональна реклама
Місцева реклама
Класифікація по засобах передачі
Класифікація по функціях і цілям
Товарна й нетоварна реклама
Комерційна й некомерційна реклама
Пряма посилкова й непряма реклама
ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ
Вплив появи друку й фото
Ранній етап розвитку реклами в США
Перші рекламні агентства
Реклама вступає в 20-й століття
Розвиток ефірної реклами
Реклама в післявоєнний період
Період реклами, "що позициніює"
Десятиліття під знаком "Я"
Реклама в наші дні
ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЕКОНОМІКУ
Принцип більярдної кулі
Вплив реклами на мікроекономічному рівні
Вплив на товар і кошту інформації
Вплив на компанію
Вплив на умови конкуренції
Вплив на споживача
Вплив на ділові кола
Значення масового збуту
Вплив реклами на умови конкуренції
Вплив реклами на споживчу вартість товарів
Вплив реклами на ціни
Вплив реклами на споживчий попит
Вплив реклами на споживчий вибір
Вплив реклами на цикл капіталістичного проведення
Вплив реклами на економіку майбутнього
СУСПІЛЬНА КРИТИКА РЕКЛАМИ
"Реклама порушує норми мови"
"Реклама робить нас занадто матеріалістичними"
"Реклама маніпулює нами, змушуючи робити непотрібні покупки"
"Надлишок реклами"
"Образливий характер реклами і її поганий смак"
"Реклама затверджує стереотипи"
"Брехливий характер реклами"
УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Регулювання з боку федерального уряду
Федеральна торговельна комісія (ФТК)
Комісія з коштів комунікації
Керування по харчових продуктах і медикаментам (ФДА)
Керування по патентах і торговельним маркам
Бібліотека Конгресу
Суди
Регулювання урядами штатів
НЕУРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Роль "Бюро по вдосконалюванню ділової практики"
Регулювання засобами масової інформації
Саморегулювання рекламними організаціями
Національна рада по аналізу реклами
Регулювання організаціями споживачів
Інформаційні служби для споживачів
Організації по захисту прав споживачів
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ й РЕКЛАМИ
ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ?
Еволюція поняття "маркетинг"
Завдання маркетингу й реклами
ЩО ТАКЕ РИНОК?
Розповсюджена омана
Типи ринків
Дослідження ринку
Сегментування ринку
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ
Диференціація товарів
Упакування продукту
Позиціонування продукту на ринку
Життєвий цикл продукту
Реклама й ціна
Ключові фактори, що впливають на ціну
Стратегії ціноутворення
Реклама й місце продажу
Непрямий маркетинг
Реклама й стратегія збуту
Вертикальна система маркетингу
Реклама й просування товару
Реклама й торгівля
Звязок із громадськістю
Комплекс маркетингу в перспективі
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА й СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА: НАПРЯМНИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ РЕКЛАМИ
КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ПРИЙНЯТТЯ РОЗВЯЗКІВ СПОЖИВАЧЕМ
Особистісні фактори впливу на поведінку споживача: роль вашого внутрішнього "я"
Індивідуальність сприйняття
Зовнішні фактори впливу на поведінку споживача
Обєднання компонентів споживчої поведінки
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ
Географічне сегментування
Демографічне сегментування
Поведінкове сегментування
Психографічне сегментування
Стандартна промислова класифікація
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ Й РЕКЛАМИ: РОЛЬ У ПЛАНУВАННІ
НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ЗБУТУ Й РЕКЛАМИ
ОСНОВНІ ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛЮДИ РЕКЛАМИ
Базова методика кількісного дослідження
Елементи кількісного дослідження
ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСОВНО ДО СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ Й РЕКЛАМИ
Визначення концепції продукту
Визначення втримування рекламного повідомлення
Перевірка концепції
Перевірка й оцінка ефективності реклами
Перелік методів попереднього випробування рекламних оголошень
Реклама в зісобах ефіру.
Фізіологічний контроль
Методи попереднього випробування друкованих оголошень
Методи попереднього випробування теле- і радиорекламы
Випробування здатностей рекламодавця в ході випробування
Перелік методів пост-перевірки впливу рекламних оголошень
Методи пост-перевірки
Пост-перевірка як випробування здатностей рекламодавця
ТВОРЧІСТЬ У СКЛАДАННІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
СКЛАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ І РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ОБІГУ
Перелік ринкових характеристик товару, які повинен ураховувати автор тексту
РОЗРОБКА ОСНОВНОЇ ІДЕЇ
ТЕРМІНОЛОГІЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
ЗАГАЛЬНІ НЕДОЛІКИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
СТВОРЕННЯ НАЗВ ДЛЯ ТОВАРІВ