Демографічне сегментування

Демографічне сегментування

Демографія — це вивчення кількісних характеристик населення. Людей можна групувати по статі, віку, расі, релігії, утвору, роду занять, доходу й іншим ознакам. Наприклад, компанії, що продає товари для людей середнього віку, досить цікаво знати величину даного сегмента ринку збуту вкупі з даними про те, де вони проживають і який їхній дохід. Аналогічним образом компанія, що планує поширювати новий мексиканський продукт харчування, може узяти на облік район компактного проживання латиноамериканців у якості основного цільового ринку й досліджувати розміри цієї групи, а також розподіл доходів і вік. Як би ви описали демографічні характеристики покупців у магазинах Ливайна "Сімейний долар"?.