Соціологія рекламного впливу

Реклама: проблема ідентифікації й визначення
Кінцева мета повідомлення — реалізація товару.
Платність створення й передачі повідомлення.
Дискути реклами
Реклама в контексті основних категорій соціології
Соціологія реклами як галузь соціологічного знання.
Соціологія як мультипарадигмальна наука
Реклама в структурній парадигмі («парадигмі фактів»)
Реклама у світлі интерпретативной парадигми соціології («соціології дефініцій»)
Реклама в інтегративній парадигмі
Технологічний^-технологічний-соціально-технологічний підхід до рекламного впливу
Соціологія споживання як підстава рекламного впливу. Споживання як соціально детермінований процес
Роль реклами в процесі ухвалення споживчого рішення
Базові модулі реклами як соціальної технології: структуризація й проблематизация. Алгоритмізація рекламного процесу
Сегментування рекламної аудиторії
СТАТЬ
ВІК
Деякі аспекти рекламного впливу на дітей
СІМЕЙНИЙ СТАН
СОЦІАЛЬНА ГРУПА
СТИЛЬ ЖИТТЯ
Позиціонування рекламованого обєкта
Имиджирование рекламованого обєкта
Брендинг
Відношення російських споживачів реклами до реклами
Відношення російських споживачів реклами до реклами
Споживачі реклами й рекламна аудиторія — проблема розбіжності
Виділення споживчих груп по стилю життя
Реклама й ЗМІ