Сегментування рекламної аудиторії

Сегментування рекламної аудиторії

З погляду соціології, вихідним пунктом рекламної практики є сегментування рекламної аудиторії.
— аналітична процедура розподілу всієї потенційної рекламної аудиторії на однорідні групи. Слова «потенційна рекламна аудиторія» можуть бути замінені в даному контексті поняттям
оскільки одне з визначень ринку — сукупність усіх потенційних покупців даного товару. Тоді сегментування можна визначити як розподіл ринку рекламованого товару на однорідні групи, виділювані на основі тих або інших критеріїв. Виникає питання, по-перше, що може вважатися в даному контексті « однорідною групою», по-друге, на основі яких критеріїв вона виділяється.