ОСНОВИ РЕКЛАМИ

Реклама в Європі й США Епоха промислової революції
Епоха науково-технічної революції
Епоха глобалізації. Міжнародна реклама
Реклама й суспільство. Міжнародний досвід суспільного контролю реклами
Саморегулювання й міжнародний досвід суспільного контролю реклами
Історія й етапи розвитку реклами в Росії. Особливості й сучасні проблеми
Крос-Культурний аналіз реклами
Особливості сучасного етапу розвитку економіки
Реклама в системі маркетингу Концепція "4Р"
Маркетинг продукту
Соціальний маркетинг
Моделюючий маркетинг
Нова економіка маркетинг, що моделює, орієнтує споживача на шкалу синтетичних потреб (цінностей).
Рекламний процес
Види реклами (рекламної комунікації) Соціальна реклама
Політична реклама
Комерційна реклама
Загальні вимоги до реклами
Постановка цілей і завдань рекламної кампанії
Маркетингові дослідження
Розвідницьке дослідження
Описове дослідження
Каузальне дослідження
Небезпечні міфи про маркетингові дослідження
Цільова аудиторія кампанії Загадки теорій "поведінки споживачів"
Загальні підходи до сегментування споживачів
"Мішень" реклами
Як вибрати цільовий сегмент?
Якісні дослідження аудиторії
Засоби поширення реклами. Медійне планування
Реклама й телебачення
Реклама й радіо
Реклама й преса
Зовнішня реклама
Реклама й Інтернет
Медійне планування
Вибір конкретних носіїв. Медійний план
Унікальна торговельна пропозиція (УТП)
Позиціонування. Брендинг
Основні ідеї теорії позиціонування
Розробка стратегії позиціонування
Визначення поточної позиції
Вибір бажаної позиції
Розробка стратегії досягнення позиції
Брендинг
Евристичні методи в рекламі "Мозковий штурм" і IGI
Синектика
Рекламна аргументація
Приймання рекламної аргументації при відчутті низького ризику покупки й інформаційної мотивації споживача
Приймання рекламної аргументації при відчутті низького ризику покупки й трансформаційної мотивації споживача
Приймання рекламної аргументації при відчутті високого ризику покупки й інформаційної мотивації споживача
Приймання рекламної аргументації при відчутті високого ризику покупки й трансформаційної мотивації споживача
Оцінка ефективності реклами Загальний погляд на ефективність реклами. Підходи до оцінки ефективності
Претестинг
Посттестинг
Проблеми розвитку вітчизняного рекламного ринку
Взаємодія російської й закордонної реклами
Перспективні напрямки рекламної діяльності й сучасні рекламні технології Інтегровані маркетингові комунікації (ИМК)
Сутність ИМК
Організація ИМК
Маркетинг відносин
Основа стратегії відносин
Crm-Технології
Інтерактивні технології в маркетингу відносин
Сервіс у маркетингу відносин — турбота про споживача
Антилояльність - це заразне. Симптоматика
Сучасні особливості маркетингу рекламних агентств Особливості рекламних послуг
Проведення рекламних послуг і процес їх надання
Керування якістю
Особливості маркетингу рекламного агентства