МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ В РЕКЛАМІ

СИСТЕМА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРИРОДА, ФОРМА, РОЗВИТОК. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ
Квазікоммунікація.
Співробітництво й конфлікти в комунікаційній діяльності.
Комунікація у формі спілкування
Структура комунікації
Поняття простий (міжособистісної) комунікації
Структура й особливості простої комунікації.
Характеристика простої комунікації.
Функції міжособистісної комунікації.
Поняття складної (груповий) комунікації
Поняття протомассовой (дистанційної) комунікації
Виникнення й розвиток протомассовой комунікації.
Характеристика дистанційної комунікації.
Поняття масової комунікації.Визначення масової комунікації.
Характеристика масової комунікації.
Функції й механізми впливу масової комунікації.
Трансформації масової комунікації.
Структура усної комунікації.
Електронні комунікації як соціальні мережі.
Функції електронної комунікації
Основні теорії масової комунікації.
Франкфуртская школа комунікації (Т. Адорно, В. Беньямін, Г. Маркузе, Ю. Хабермас, і ін.).
Емпірична теорія (Е. Кац, П. Лазарсфельд і Г. Лассуэлл).
Концепція Лумана.
Математичні й соціологічні моделі комунікації. Модель Лассуэлла.
Модель Бреддока.
Модель Шеннона-Вінера.
Модель Де Флюера.
Модель Осгуда-Шрамма.
Спиралевидная модель Дэнса.
Модель Гербнера.
Модель Уэстли-Маклина.
Модель Малецке.
Модель Рілі.
Етапи розвитку комунікаційних концепцій. Одноступінчаста модель комунікації.
Концепція двоступінчастої моделі комунікації.
Багатоступінчаста модель масової комунікації.