Основні теорії масової комунікації.

Основні теорії масової комунікації.

Догматична концепція А. Моля.
Існують різні точки зору на роль і значення комунікації в сучасному суспільстві й державі. Не претендуючи на вичерпну повноту, розглянемо найбільш характерні з них.
Перебуваючи у веденні якогось “адміністративної ради”, комунікація покликано зберегти або перетворити існуючий світоустрій відповідно до заданої ідеології — шкалою комерційних і/або політичних інтересів. Принцип дії даної моделі заснований на компромісі між пропагандою й статистичним придушенням одних інформаційних елементів іншими. Не прибігаючи до твердої цензури, така інформаційна структура фільтрує повідомлення й передає їх у заздалегідь установленому порядку. Принцип зворотного звязку при цьому, як правило, отсутствует і використовується лише для визначення порога сприйняття в реципієнта інформації.