Найважливіший інструмент сучасного менеджменту

Найважливіший інструмент сучасного менеджменту

Працююча за ринковими законами економіка викликає до життя не тільки більш демократичні варіанти політичних систем (а конкретно - необхідність у таких специализациях, як виборчі технології, наприклад), але й цілі області нової професійної діяльності, серед яких перебувають і паблик рилейшнз. Інструментарій паблик рилейшнз дозволяє вирішувати економічні. політичні, соціальні, військові й інші завдання за допомогою змін, внесених в інформаційний простір. Вступаючи в інформаційну цивілізацію, людство усе більш і більш буде покладатися саме на такого роду інформаційні й комунікативні технології.

PR як культура й філософія сучасного бізнесу

PR як культура й філософія сучасного бізнесу

Підводячи проміжний підсумок, слід зазначити, що PR виражає найбільш характерні особливості сучасної розвиненої й зрілої ділової активності.
У деякому змісті, PR - виражена в інформаційних технологіях моральна культура сучасного бізнесу. Ця обставина настільки важлива, що не можна не звернути на нього спеціальна увага.
"Японський виклик" наочно продемонстрував усьому світу, що в другій половині ХХ сторіччя є головним в успіху будь-якої справи. Країна, практично позбавлена корисних копалин, що пережила військову поразку і єдина у світі країна, піддана двом атомним бомбардуванням, з 1984 року вийшла на перше місце у світі по валовому національному продукту (!), а по ряду інших показників (продуктивність праці, рівень життя і т.д.) завзято втримує лідируюче положення.

Сучасний менеджмент і PR

Сучасний менеджмент і PR

Що ж таке PR? Які завдання вирішує ця діяльність? Як вона співвідноситься з формуванням і просуванням іміджу (образа й репутації) фірми? Чому в наш час так зросла роль PR у менеджменті, підприємництві, політику й інших сферах суспільного життя? Які можливості дає PR менеджменту у всіляких сферах? Як може бути використаний потенціал сфери культури в реалізації PR в інших областях? І нарешті, чому цю діяльність доводиться так вигадливо йменувати, та ще в англійській транскрипції?

PR і компетентність сучасного менеджера

PR і компетентність сучасного менеджера

Уже зі сказаного наприкінці попереднього розділу очевидні специфічні вимоги, яким повинні відповідати фахівці з PR, персонал, повязаний із цією діяльністю, а також менеджери в плані їх Pr-Компетентності.
Взагалі, особливості сучасного підприємництва й менеджменту, про яких говорилося в розділі 1.2., формують особливий тип менеджера. Інноваційний характер сучасного менеджменту, усе більша залежність від персоналу, сприятливого соціального середовища виводять на перший план ( крім маркетингової, фінансової, організаційної компетентності) уміння особливого роду.

Вибір імені

Вибір імені

Прадавні (Конфуцій, Платон) говорили, що будь-яку діяльність треба починати з "виправлення імен", тобто із правильного встановлення назви речей, змісту використовуваних слів. У повній, якщо не в особливій мері, ставиться це до предмета даного розгляду. Навколо PR уже встигнуло утворюватися, особливо у вітчизняній практиці й теорії, безліч двозначностей, неточностей, чреватих іноді серйозними прорахунками, а породжених саме некоректним розумінням і використанням термінів.
Приведу пафосний приклад - замітку в газеті «Фінансові Звістки» П.Шихерова «Говорите із громадськістю по-російському й тоді вас зрозуміють»: .

PR і культура

PR і культура

Між PR і культурою як системою норм, традицій, цінностей, способів людського існування й діяльності - є глибокий і багатоплановий звязок.
По-перше, сама діяльність PR є прояв певним, зрілою й розвитому культурою підприємництва й менеджменту, прояв певного стилю, іміджу фірми, затверджуваних у її діяльності цінностей і традицій, манери поведінки керівництва й персоналу, їх взаємин між собою й із суспільством. По-друге, PR виводять діяльність фірми в широкий соціальний контекст (соціальне середовище), тобто здійснюється "занурення" існування фірми в культуру даного суспільства, а можливо й людської цивілізації.

Сутність, цілі й завдання PR

Сутність, цілі й завдання PR

Спектр визначень PR досить широкий. PR розуміються можуть розумітися і як керування зовнішнім і внутрішнім опором діяльності фірми; і як формування й просування привабливого іміджу фірми; і як керування соціальною комунікацією фірми. У даній роботі перевага віддається розумінню PR, що сходить до С.Блэку - основантелю й довгий час керівникові Міжнародної асоціації PR. Згідно блэковской трактуванню, PR - це діяльність по досягненню гармонії інтересів фірми і її соціального середовища на основі правдивої інформації. Це, мабуть, найбільш повне визначення PR бідує, проте, в уточненнях.

ТЕХНОЛОГІЯ PR.

ТЕХНОЛОГІЯ PR.

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФІРМИ (АДРЕСАТИ PR)
Конкретне втримування й технологія діяльності по організації PR містять у собі її адресатів (соціальне середовище фірми, цільові групи PR), організаційну культуру й фірмовий стиль як необхідна умова й кошт здійснення PR, а також конкретні форми й методи роботи з кожним з адресатів PR.
Під соціальним середовищем фірми розуміються різні соціальні групи й інститути.
У самому загальному виді можна назвати основних потенційних адресатів PR:
- звичайний обєкт маркетингового впливу з боку фірми - містить у собі споживачів (клієнтів) фірми, її партнерів, співвиконавців, субпідрядників, замовників, потенційних і реальних інвесторів, консультантів і...

Місце PR у сучасному менеджменті й підприємництві

Місце PR у сучасному менеджменті й підприємництві

Від слів начебто б треба переходити до справи: від виражень і їх змістів - до викладу суті справи.
Однак, перш ніж переходити до безпосереднього розгляду цілей, методів і т.д. PR, найвищою мірою доцільно, хоча б коротенько згадати те, що породило виникнення й бурхливий розвиток PR, стимулюючи всі зростаючу затребуваність у відповідних технологіях менеджменту. Тому, якщо вже переходити до справи, так буквально до "справи", ділової активності, бізнесу, розвитку якого й викликало до життя PR.

Спецоперації первісного нагромадження й PR

Спецоперації первісного нагромадження й PR

Типовим прикладом спецоперацій у бізнесі є корпоративні захоплення. Так звані «недружні поглинання» надзвичайно поширені в російській практиці в чинність незавершеної приватизації, що не встоялися її результатів.
Надбанням громадськості корпоративні війни стають у результаті великих скандалів начебто рукопашних зіткнень охоронців підприємства із судовими приставами й інших проявів спорів «господарюючих субєктів», боротьбою акціонерів.
Основна ж маса поглинань відбувається тихо, потай від очей громадськості. Але драматизм боротьби від цього нітрохи не знижується й, як показав семінар «Корпоративні захоплення», проведений консалтинговою групою «Гориславцев і Co», разом з «Коммерсантъом», розжарення цієї боротьби в останні роки тільки наростає.

До історії властиво PR. Три джерела PR

До історії властиво PR. Три джерела PR

Зразки успішних PR можна знайти в Прадавній Греції, Римі, ще раніше - на Прадавньому Сході, у Китаї. Багато прикладів можна знайти й у Новий час.
Цією діяльністю займалися й невідомі в наші дні люди й такі знаменитості як Будда й первоапостоли (особливо чудова в цьому плані фігура св.ап.Павла - фактичного творця християнства як внеэтнической конфесії), Платон і Маккиавели, Ч.Диккенс і Наполеон, Битлз - разом і окремо, А.Б.Пугачова й В.Ф.Жириновський...
Саме вираження public relations уперше використовував Т.Джефферсон, коли в 1807 г. він у чернетці свого "Сьомого звертання до Конгресу" вписав його замість викресленого "стан думки".

Імідж фірми, репутація й брэндинг

Імідж фірми, репутація й брэндинг

Імідж ( від англійського image - образ) менеджера, керівника. політичного діяча, артиста і т.д. - не що інше, як цілісний образ (переважно - зоровий), те враження, яке провадить людей. Крім особистого іміджу можна говорити також про імідж товару, товарної марки. У цьому випадку мова йде про яскравий, кидком образі, що й запамятовується, конкретного товару, послуги або вироби. І особистий імідж, і імідж товару звязані насамперед із цілісним зоровим образом, будуються на його основі. Імідж же фірми - досить трудноопределимое поняття, насамперед тому, що мова йде про комплекс якостей і властивостей, які найчастіше неможливо представити в якості зорового образа. Менеджера, політика, виріб і т.д. у відповідному іміджі представити можна, а як представити імідж фірми?.

PR і пропаганда

PR і пропаганда

Дійсно, не є чи PR пропагандистським впливом, реалізованим тільки в умовах ринкової економіки з відповідної неминучою специфікою? І нерідко в публіцистичних матеріалах, у лекціях деяких фахівців можна зустріти саме таке розуміння PR. І начебто б для цього є підстави.
Хоча б згаданий радянський досвід. Так не є чи PR "по іноземному названої" пропагандою з усіма її показушними акціями, прийманнями, прес-конференціями, інтервю й т.п.?
Представляється, що подібна кваліфікація PR є в корені помилкової, що стає очевидним у випадку зрілого підходу до PR. Пропаганда має на меті спонукання до дії на основі формування певних переконань.

Корпоративна культура й фірмовий стиль як умова, ціль і кошт PR

Корпоративна культура й фірмовий стиль як умова, ціль і кошт PR

Фірма – це не тільки спосіб ведення господарської діяльності, методи, механізми, способи одержання прибутку. Це й те, як будуються відносини між людьми, які правила роботи й життя вони розділяють, що, на їхню думку, добре, а що погано й багато чого іншого, що відрізняє одну організацію від іншої, визначає її існування й розвиток. Мова йде про способи їх поведінки, нормах і цінностях визначальних їхнє життя, повязану з даною організацією, коротше говорячи – про культуру фірми. Як система життєдіяльності культура фірми проявляється в системі цінностей, традиціях, нормах поведінки всього персоналу. Вона виражає відносини не тільки між членами організації, але й комплекс вистав про її призначення, цілей, результатів її діяльності, їх оцінок. Мова йде не просто про «клімат» або «стилі керівництва», а про більш глибинний, тому, що саме визначає й клімат і стиль відносин. Саме культура фірми визначає рівень консолідації колективу фірми, його цілісність, корпоративність ( від лат. corpus – тіло).

PR, реклама й брендинг

PR, реклама й брендинг

Відмінності й взаємозвязок PR і реклами особливо яскраво проявляються в їхнім співвідношенні при формуванні й просуванні брэндов.
Однозначного тлумачення брэнда не вироблене. У найбільш простому випадку брэнд ототожнюється з торговельної маркою, тобто назвою певного товару (послуги) конкретного виробника, що відокремлює його від товарів (послуг) інших виробників. Іноді в брэнд включають марку товару й способи його вистави. Найбільш зріле розуміння брэнда повязане з динамікою стійкого образа марки товару у свідомості споживачів. У цьому плані брэнд фактично стає соціальним міфом – способом і коштом осмислення людиною дійсності й орієнтації в ній. Якщо раніше функції соціальної міфології виконувалися релігією й ідеологією, то в наші дні, у постіндустріальну епоху це в усі зростаючому ступені забезпечують саме брэнди.

Фірмовий стиль

Фірмовий стиль

Систематичний розгляд утримування культури фірми доцільно почати з її найбільш очевидною, формалізованою частиною культури фірми – з фірмового стилю.
Фірмовий стиль є важливою частиною культури фірми. Він безпосередньо повязаний з образом (іміджем) фірми, який, подібно дволикому Янусу звернений і адресується у дві сторони: до внутрішнфірмового життя й зовні. Зрозуміло, організаційна культура й фірмовий стиль - це, насамперед, внутрішня справа фірми, те, що складається й формується в ній самої. Але одночасно вони виявляються й особою фірми, її виглядом, по якому про неї судить соціальне оточення. І все-таки, як відомо, «короля відіграє звита», і тому, в остаточному підсумку, імідж фірми «розігрується» її персоналом.

PR і маркетинг

PR і маркетинг

Дійсно, PR у бізнесі зявилися як сукупність приймань, що забезпечують соціальну підтримку (або, що гасять опір у суспільстві) конкретним товарним програмам і проектам. Але суспільна думка стосовно товару обумовлюється широким контекстом стану суспільства, відносини до фірми в цілому, її керівництву і його поглядам.
Тому коло питань, розвязуваних навіть такими, вузько понятими PR, виходить далеко за рамки компетентності відповідних маркетингових підрозділів на рівень перших осіб фірми, виявляються звязаними не стільки з окремими маркетинговими стратегіями, скільки із загальною стратегією й місією фірми.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН

Мова йде про вироблення й використання знаків, в ідеалі - повноцінну знакову систему графічних, образотворчих, словесних, звукових і т.д. символів фірми. Насамперед це - назва фірми й абревіатура цієї назви. Бажані їхня стислість і благозвучність, щоб вони не дряпали око й слух, причому, не тільки російською мовою. Якщо не задуматися над цим, то цілком можливими будуть трагікомічні ситуації й положення, у які поставлять себе й фірму її менеджери, у чинність немилозвучності, а то й небажаних асоціацій, викликуваних назвою або абревіатурою.

Чотири моделі PR. Проблема «чорного піару»

Чотири моделі PR. Проблема «чорного піару»

Важливо підкреслити, що сприйняття, розуміння й практика PR суттєво залежать від економічної ситуації, зрілості суспільства. У міру впровадження технології PR, розширення сфери її застосування, нагромадження досвіду, трактування призначення PR проходить кілька стадій, кожної з яких відповідає свій образ PR. У цитованій вище замітці з «Фінансових Звісток» приводилася прийнята в американській літературі періодизація розвитку PR, у якій пазличаются чотири основні етапи. Здається, що скоріше можна говорити про чотири основних моделях (трактуваннях) PR і відповідних їм підходах:

ОФОРМЛЮВАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

ОФОРМЛЮВАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Дизайн оформлення припускає добре продуманий вид внутрішніх приміщень, робочих місць, приймалень. Інтерєр офісу може багато чого сказати про фірму і її перших особах.
У свій час один надзвичайно проникливий французький мандрівник, маркіз де Кюстин, назвав Росію 1830-х "царством фасадів". За пишністю вбрань і хвацьким дзенькотом шпор він зумів розглянути ледве стримуване невдоволення й хаос, що панує в розумах російського суспільства. З ним згодний дизайнер-експерт із журналу «Пульс»: приблизно те ж саме можна помітити й в офісах сучасних російських фірм: через дорогу від блискаючих вікон упоряджених офісів розташовується сумовитий закуток зі штукатуркою, що обсипає, пожовкли від старості лінолеумом і проводами, испещряющими стіни й стелі, немов варикозні вени. І серед цієї розрухи тиснуться друг до друга подавлені співробітники, намагаючись створити хоч якась подоба затишку за допомогою нечисленної грубо збитої меблів. Але й ще недавно всіма зовнішні атрибути, що визнавалися, влади й міцного положення в суспільстві -- бронзові канделябри, перські килими й письмові столи цінної деревини – сьогодні можуть викликати зовсім іншу реакцію.

Більше статей...