Виконання: напрямку й вимоги

Виконання: напрямку й вимоги

Ця категорія включає різні вимоги, що мають ключове значення для якості роботи й удосконалювання Pr-Діяльності. Увесь персонал повинен бути підготовлений для роботи відповідно до мінімальних стандартів якості, тому що рівень Pr-Послуг залежить від самих незначних деталей. В Pr-Відділі або агентстві повинні бути розроблені, задокументовані й затверджені менеджером по якості типові плани дій.
Розрахунки часу.
При цьому в ПР повинні враховуватися всі реалії, і графік повинен складатися відповідно до них. Слід памятати, що професіонал ответствен за те, щоб швидкість не була на шкоду якості. Мінімальні вимоги:.

Виконання: напрямку й вимоги

Ця категорія включає різні вимоги, що мають ключове значення для якості роботи й удосконалювання Pr-Діяльності. Увесь персонал повинен бути підготовлений для роботи відповідно до мінімальних стандартів якості, тому що рівень Pr-Послуг залежить від самих незначних деталей. В Pr-Відділі або агентстві повинні бути розроблені, задокументовані й затверджені менеджером по якості типові плани дій.
Розрахунки часу.
При цьому в ПР повинні враховуватися всі реалії, і графік повинен складатися відповідно до них. Слід памятати, що професіонал ответствен за те, щоб швидкість не була на шкоду якості. Мінімальні вимоги:.