СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ Європейська перспективаРОЛЬ МАРКЕТИНГУ В КОМПАНІЇ И В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.Маркетинг - це одночасно філософія бізнесу й активний процес. Першою метою даної глави є опис системи мислення, уточнення ідеологічних основ маркетингу і їх головних слідств для операцій і організації фірми. Маркетинг як активний процес вирішує ряд завдань, необхідних для чіткого функціонування ринкової економіки. Другою метою даної глави є опис цих завдань, важливість і складність яких виявилася у звязку зі змінами в технології, економіці, конкурентоспроможності й міжнародній обстановці. Потім ми досліджуємо слідства цих змін середовища для керування фірмою й особливо маркетингом.

ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В КОМПАНІЇ
ЗМІНА ПРІОРИТЕТНОЇ РОЛІ МАРКЕТИНГУ
МОТИВАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОЖИВАЧА
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ТЕОРІЮ СПОЖИВАННЯ
Реєстр цінностей по Рокичу
МОТИВАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОКУПЦЯ
ПОВЕДІНКА ПОКУПЦЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИБОРУ
ВІДНОШЕННЯ Й ВИМІР ЕМОЦІЙНОЇ РЕАКЦІЇ
ВИМІР ПОВЕДІНКОВОЇ РЕАКЦІЇ
Методи виміру ЗАДОВОЛЕНОСТІ НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ
АНАЛІЗ МІКРОСЕГМЕНТАЦІЇ
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКІВ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ
МІЖНАРОДНА СЕГМЕНТАЦІЯ
АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ
СТРУКТУРА ПЕРВИННОГО ПОПИТУ
МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ
РОЗШИРЕНА КОНЦЕПЦІЯ СУПЕРНИЦТВА
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СИТУАЦІЙ
ПЕРЕВАГА ПО ВИТРАТАХ
БАЗОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЇ РОСТУ
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ
СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ УСПІШНОСТІ НОВОВВЕДЕНЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ
ПРОЦЕС ВВЕДЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ НА РИНОК
СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ
ВЕРТИКАЛЬНА СТРУКТУРА ЗБУТОВОГО КАНАЛУ
СТРАТЕГІЇ ОХОПЛЕННЯ РИНКУ
КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В КАНАЛІ ЗБУТУ
АНАЛІЗ ЗБУТОВИХ ВИТРАТ
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ
ІНТЕРАКТИВНИЙ, АБО ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ
СТРАТЕГІЇ ВХОДУ НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ
ЦІНА З ПОГЛЯДУ ВИТРАТ
ЦІНИ З ПОГЛЯДУ ПОПИТУ
ЦІНА З ПОГЛЯДУ КОНКУРЕНЦІЇ
ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ НОВИХ ТОВАРІВ
ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ
ОСОБИСТЕ СПІЛКУВАННЯ
ПРОЦЕС РЕКЛАМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ
УТРИМУВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ
ВИБІР ЦІЛЕЙ І СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ