ЦІНИ З ПОГЛЯДУ ПОПИТУ

ЦІНИ З ПОГЛЯДУ ПОПИТУ

У ринковій економіці право остаточного розвязку про те, які товари будуть купуватися, належить покупцеві. Тому фірма,
повинна у своїх розвязках виходити із цін, прийнятних для ринку. Дуже важливим для аналізу попиту є поняття цінової еластичності. уведене в главі 5 (див. Додаток). Ми спочатку розглянемо фактори, що впливають на чутливість до ціни, а потім опишемо різні методи її виміру.
Будь-який покупець чутливий до ціни, однак ця чутливість може суттєво змінюватися від однієї ситуації до іншої залежно від важливості, приписуваної товару, або, навпаки, від нецінових жертв, повязаних із придбанням товару. Можна виділити девять причинних факторів, або детермінантів важливості ціни (Nagle, 1987).