ЦІНА З ПОГЛЯДУ КОНКУРЕНЦІЇ

ЦІНА З ПОГЛЯДУ КОНКУРЕНЦІЇ

Ступінь незалежності фірми у виборі цінової стратегії обмежується двома факторами, повязаними з конкуренцією:
в секторі, що залежить від числа конкурентів, і роллю
були описано в главі 8. Ясно, що в умовах монополії фірми її цінова незалежність велика, а при чистій конкуренції мінімальна. Олігополія й монополістична конкуренція відповідають проміжним випадкам.
товару визначається прагненням фірми до диференціації з метою одержання зовнішньої конкурентної переваги. Якщо покупець сприймає елемент диференціації як цінність, він звичайно готовий сплатити більш високу ціну. Отже, фірма здобуває певну незалежність відносно ціни.