ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ НОВИХ ТОВАРІВ

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ НОВИХ ТОВАРІВ

Установлення ціни на новий товар - це тим більше складна проблема, чому він оригінальніше, тобто чому сутужніше його порівнювати з іншими товарами. Початкова ціна, отже, має фундаментальне значення й впливає на комерційну й фінансову долю всієї розробки. Провівши аналіз витрат, попиту й конкуренції, фірма повинна зробити вибір між двома стратегіями, що контрастують: (а) стратегією високої початкової ціни, щоб «зняти вершки» попиту, і (б) стратегією швидкого проникнення на ринок, використовуючи низьку початкову ціну.