ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВЗАЄМОДІЇ

Унікальність інформації як ресурсу.
Ринкові властивості інформації.
Особливості вербального знака.
Класифікації знаків.
Функції природньої мови й мовлення
Класифікація документів.
Матеріальні носії документа.
Особливості електронного документа.
ІСТОРИЧНІ ФАЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ
Поняття й сутність информациологии
Спроби осмислення інформаційних епох
Інформаційні епохи М. Маклюэна.
Інформаційна піраміда цивілізацій Д.С.
Історія як інформаційно-культурний процес (по А.І. Ракитову).
Еволюція інформаційних культур (по А.В. Соколову).
Основні фази інформаційної комунікації
Усна фаза.
Письмова фаза.
Електронна фаза.
Компютерна фаза.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ
Сутність і елементи інформаційних відносин
Визначення й структура інформаційних відносин.
Трансформація видів і способів інформаційних відносин.
Перспективи розвитку комунікаційних каналів.
Виникнення й розвиток механізмів передачі інформації
Епоха природніх механізмів передачі інформації.
Часи протомассовых комунікацій.
Генезис масової комунікації.
Століття складних масових комунікацій.
Виникнення аудіовізуальних технологій передачі інформації.
Сучасні масові комунікації діють на основі компютерних, космічних і лазерних технологій.
Перспективні напрямки пошуку нових способів інформаційного обміну.
Субєкти інформаційних відносин
Структура інформаційного процесу.
Інститути проведення інформації.
Інститути зберігання інформації.
Інститути передачі інформації.
Кошту масової комунікації або мас медіа.
Інформаційне суспільство
Концепції інформаційного суспільства.
Визначення й характеристики інформаційного суспільства.
Електронна демократія.
Електронний уряд.