Виникнення й розвиток механізмів передачі інформації

Виникнення й розвиток механізмів передачі інформації

Комунікаційні канали забезпечують рух не змістів, а тільки
повідомлень, яке виражає значеннєве втримування. Причому, рух відбувається у фізичному просторі й часу. Інформаційна взаємодія являє собою рух змістів у соціальному просторі, і результатом цієї діяльності є поширення освіти, формування суспільної думки й суспільних настроїв і т.д. Інформаційна діяльність суть процес віртуальний, але для його реалізації потрібні матеріально-технічні кошти, у якості яких виступають комунікаційні канали. Отже,