СФЕРА PR у маркетингуЗВЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ (ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ) — НАУКА ПРО ГАРМОНІЮ РИНКОВИХ ВІДНОСИН• Паблик рилейшнз: поняття, історія, напрямки• Концепція PR у сфері бізнесу: принципи, цілі, завдання, функції• PR у маркетингу• PR і формування суспільної думки• Мистецтво ділового спілкування

Паблик рилейшнз: поняття, історія, напрямки
Історія виникнення паблик рилейшнз
Головні напрямки практичної діяльності PR
Концепція PR у сфері бізнесу: принципи, цілі, завдання, функції
Принцип поваги індивідуальності
Концептуальна модель PR
Комплекс функцій по здійсненню PR
Принципова модель організації PR.
PR у маркетингу
Маркетинг і звязки із громадськістю
Соціально-етичний маркетинг.
Основні елементи PR.
Методи маркетингового контролю
PR і формування суспільної думки
Соціальний стереотип
Суспільна думка.
Фактори, що впливають на суспільну думку
Функції суспільної думки
Мистецтво ділового спілкування
Три компоненти процесу взаєморозуміння
Стилі ділового спілкування
Правові основи Pr-Діяльності
Стандарти Pr-Якості й Pr-Сертифікація
Pr-Сертифікація.
Кодекси професійної поведінки й етики Pr-Фахівців
Міжнародні кодекси професійної поведінки й етики
Росийские кодекси професійної поведінки й етики
Хартія принципів співробітництва й конкуренції на російському ринку Pr-Послуг
ЗМІ як основа інформаційного простору суспільства Інформаційний простір суспільства.
Індустрія засобів масової інформації.
Основні принципи взаємодії суспільства, фірм і компаній зі ЗМІ.
Завдання, що коштують перед працівниками ЗМІ.
Етапи маркетингової діяльності.
Ознаки взаємодії ЗМІ із суспільством
Система керування інформаційним простором
Преса
Радіо
Телебачення
Лобіювання
Фандрайзинг
Розвиток ринку послуг
Споживча цінність Pr-Послуги
Позиціонування Pr-Послуги
Корпоративний PR: етапи створення й інструменти
Професійні вимоги до Pr-Фахівцеві і його функції
Інформаційне забезпечення корпоративного PR
Корпоративна культура
Структура корпоративної культури.
Корпоративні засоби PR Корпоративні видання як елемент інформаційної політики.
Брошура
Річний звіт.
Дошка оголошень.
Інтернет.
Електронна пошта, радіо й телебачення.
Спеціальні Pr-Заходу Pr-Заходу: поняття, цілі.
Публічні виступи керівника компанії.
Ділові бесіди з персоналом.
Вибори керівного складу
Конкурс «Кращий за професією»
День народження компанії.
Акція «Гаряча лінія»
Оцінка Pr-Діяльності Основні підходи до оцінки ефективності Pr-Діяльності
Методи оцінки ефективності Pr-Діяльності.
Помилки, що найбільше часто допускаються Pr-Фахівцями.
ІНСТРУМЕНТИ PR В АНТИКРИЗОВОМУ КЕРУВАННІ Кризова ситуація і її фактори
Конфліктна ситуація і її фактори
Механізм розвитку фрустрації.
Конфлікти цілей.
Структурні конфлікти.
Корпоративні проблеми й причини можливих конфліктів.
Корпоративні проблеми й причини можливих конфліктів
Менеджмент новин
Спиндоктор — лікар чорного PR.
Відмінності в комунікативній політиці журналіста й спиндоктора.
Відмінності в комунікативній політиці журналіста й спиндоктора
Етапи й блоки програми антикризового керування
Стратегії антикризового керування.
Модель антикризового керування.
Зміст маркетингових досліджень: організаційний механізм
Принципи маркетингових досліджень.
Організаційний механізм PR у маркетингових дослідженнях.
Основні показники ринку.
Мікросередовище й макросередовище.
Зовнішні фактори мікросередовища.
Фактори макросередовища.
Форми й методи Pr-Дослідження в маркетингу
Форми Pr-Дослідження в маркетингу.
Ефективність Pr-Проектів
Технологія Pr-Планування.
Етапи технології Pr-Планування.
Стратегічне й оперативне Pr-Планування в маркетингу.
Організація Pr-Кампанії
Етапи проведення експрес-аналізу Pr-Кампанії
Основні відмінності пабліситі від прямої реклами в засобах масової інформації
Основні принципи IR
Діяльність Pr-Служби у фінансовій сфері.
Програма відносин з інвесторами
Сукупні фактори, що впливають на надійність інвесторів.
Основні етапи формування інвестиційної привабливості.
PR в організації маркетингових комунікацій. Комунікаційна модель маркетингових комунікацій
Класифікаційні ознаки комунікацій.
Керування маркетинговими комунікаціями.
Комунікаційна модель.
Інтегрований підхід до керування маркетинговими комунікаціями
Комплекс маркетингових комунікацій.
Програма маркетингових комунікацій.
Реклама як активний інструмент маркетингових комунікацій
Рекламний процес.
Організація рекламної діяльності.
Російський ринок рекламних послуг.
Планування рекламної кампанії в мережі Інтернет
Етапи проведення рекламних кампаній.
Рекламний бюджет у мережі Інтернет.
PR і виставочна діяльність
Концепція розвитку ВЯД.
Система організованого ринку виставочних послуг.
Організація й проведення виставки.
Бюджет виставки.
Концепція аутсорсинга
Принципи створення системи аутсорсинга.
Переваги аутсорсинга.
Організаційний механізм аутсорсинга
Система розподілу замовлень на аутсорсинг.
Економічна доцільність аутсорсинга
Розрахунки економічної доцільності аутсорсинга.
Показник якості обслуговування клієнтів — Кок
Показник соціально-ділової активності — Ксда.
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ