Реклама як активний інструмент маркетингових комунікацій

Реклама як активний інструмент маркетингових комунікацій

Функції й види реклами Реклама як активний інструмент маркетингових комунікацій націлена на формування ринкового попиту за рахунок модифікації поведінки покупців у ринкових сегментах у результаті пропаганди споживчої цінності товару (послуги) і оперативного коректування зворотному звязка.
Використання учасниками ринку реклами здійснюється з метою не тільки просування товарів, стимулювання збуту, але й створення фірмового стилю, підвищення якості обслуговування споживачів. Реклама виступає потужним стимулом успішного просування готової продукції (послуги) до кінцевого споживача.