Концепція, фахівці- практики контекст і джерела Паблик рилейшенз

Еволюція концепції
Визначення концепції на основі практики
Паблик рилейшенз — це управлінська функція по встановленню й підтримці взаємовигідних відносин між організацією й громадськістю, від настроїв і думок якої залежить успіх або невдача цієї організації.
Складові управлінської функції
Пабліситі
Реклама
Посада й обовязку агентів по друку й рекламі
Суспільна діяльність
Керування проблемами
Лобіювання
Відносини з інвесторами
Розвиток
Плутанина в термінах
До остаточного визнання й зрілості
Фахівці зі звязків з громадськістю
Фахівець із комунікацій
Експерт- інструктор
Посередник по комунікаціях
Помічник у вирішенні проблем
Про що говорять результати дослідження ролей
"Технарі" або менеджери?
Вплив оточення
Відстеження й оцінка
"Скляна стеля"
Меншості
Професіоналізм
Фактори, що обумовлюють досягнення успіху в PR
Передумови створення й місце PR у структурі різних організації
Походження PR усередині організацій
Створення підрозділу по звязках із громадськістю
Користування послугами сторонніх консультантів
Створення служби PR починається з вищого керівництва
Роль центрального апарата організації в діяльності служби PR
Роль у прийнятті розвязків
Внутрішній підрозділ
Недоліки внутрішнього підрозділу
Назви підрозділу й відносини підпорядкування
Взаємодія з іншими підрозділами
Фірми по організації звязків із громадськістю
Pr-Фірми, власниками яких є рекламні агентства
Спеціалізація
Взаємини " клієнт-фірма"
Переваги консультаційних фірм
Утруднення для консультаційних фірм
Вартість послуг консультаційних фірм
Нові підходи
Історичне коріння PR
Прадавнє коріння PR
Американське коріння: професія, породжена в епоху негод і змін
Дореволюційна ситуація
Епоха незалежності
Політика й зміни
Період дорослішання
Прес- агентство
Проведення політичних кампаній
Інша діяльність
Дорослішання паблик рилейшенз
Епоха підготовки ґрунту: 1900-1917 рр.
Перші фірми
Першопрохідники
Інші впливові фігури
Розвиток в інших областях
Період першої світової війни: 1917-1919 рр.
Епоха економічного буму: 1920-1929 рр.
Епоха Рузвельта й друга світова війна: 1930-1945 рр.
Післявоєнний економічний бум: 1945-1965 рр.
Ера глобальної інформації: з 1965 р. по теперішній час
Основи Етика й професіоналізм
Етичні основи паблик рилейшенз
Професійна етика
Імператив довіри
Професійні привілеї
Соціальна відповідальність
Позитивні результати
Негативні результати
Інші професійні основи
Професійна освіта
Освітні програми
Безперервний утвір
Дослідження й базові знання
Проект "базові знання"
Підтримка досліджень
Ліцензування й акредитація
Юридичні аспекти
Акредитація
Професійні організації
Американське суспільство паблик рилейшенз (PRSA)
Міжнародна асоціація бізнес - комунікаторів (IABC)
Канадське суспільство паблик рилейшенз (CPRS)
Інститут паблик рилейшенз (Великобританія) (IPR)
Асоціація консультантів в області паблик рилейшенз (Великобританія) (PRCA)
Міжнародна асоціація паблик рилейшенз (IPRA)
Спеціалізовані, регіональні й місцеві асоціації
Студентські організації
Етичні кодекси
До нових обріїв
PR і Перше виправлення до Конституції США
Комерційні висловлення
Корпоративні політичні висловлення
Лобіювання: право на петицію
Лобіювання
Масове лобіювання
Закордонні агенти
Доступ до засобів масової інформації
Друковані ЗМІ
Диффамация й недоторканність особистому життя
Пасквіль і наклеп
Недоторканність особистого життя
Авторське право й торговельні марки
Авторське право
Торговельні марки
Фінансові PR
Розкриття інформації
Інші юридичні питання
Теоретичні основи: настроювання й адаптація
Екологічний підхід
Деякі основні тенденції й зміни
Захист навколишнього середовища
Реформа системи охорони здоровя
СНІД
Глобалізація бізнесу й економік
Глобальні комунікації в епоху інформації
Новий підхід до родини й роботі
Цивільні права й підвищення ролі особистості
Виявлення тенденцій
Системний підхід
Вплив змін у навколишньому середовищі
Підсистеми й сверхсистеми
Організації як системи
Відкриті й закриті системи
Кібернетика відкритих систем
Комунікації й суспільна думка
Боротьба за увагу
Поширення інформації або комунікація?
Елементи комунікаційної моделі
Відправник
Повідомлення
Передавальне середовище, або канал
Одержувачі
Контекст відносин
Соціальне оточення
Результати процесу
Формування сприйняття навколишнього світу
Формування " порядку денного"
Поширення інформації й інновацій
Аспекти суспільної підтримки
Громадськість і її думка
Визначення суспільної думки
Суспільні групи
Індивідуальні орієнтації й спільна орієнтація
Орієнтація
Спільно орієнтований консенсус
Спільно орієнтовані відносини
Засоби масової інформації й організація звязків з ними
Нові ЗМІ - нові проблеми
Засоби поширення інформації, орієнтовані на внутрішню громадськість
Друковане слово
Публікації для організацій
Листи
Вкладиші й додатки
Передрук доповідей, матеріалів, що відображають позицію організації, і допоміжних матеріалів
Дошка оголошень
Усне слово
Слухи
Збори
Усні виступи й "ораторські бюро"
Зображення й слово
Телеконференції
Замкнені телевізійні системи (Closed Circuit Television - CCTV)
Відеокасети, фільми й презентації з використанням слайдів
Покази й виставки
Засоби поширення інформації для " зовнішньої громадськості"
Газети
Телеграфні агентства й синдикати новин
Журнали
Радіо
Телебачення
Кабельне телебачення
Робота із засобами масової інформації
Рекомендації із установлення й підтримці взаємовигідних відносин зі ЗМІ
Поради по роботі із пресою
Опис завдань паблик рилейшенз
Менеджмент процесів
Роль досліджень у стратегічному плануванні
Установка на дослідження
Уміння вислухати - одне з найважливіших якостей фахівця- дослідника
Визначення проблем паблик рилейшенз
Ситуаційний аналіз
Процес дослідження
Неформальні або "розвідницькі" методи
Особисті контакти
Найважливіші джерела інформації
Фокус-Групи й збори громадськості
Консультативні комітети й ради
Омбудсман
"Гарячі" телефонні лінії
Аналіз пошти
Мережні джерела
Звіти з місць
Формальні методи
Вторинний аналіз і компютерні бази даних
Аналіз утримування
Опитування
Планування й складання програми дій
Стратегічне мислення
Звязки із громадськістю як частина стратегічного мислення
Управлінські очікування
Стратегічний менеджмент
Формулювання завдань
Керування по завданнях
Стратегія й тактика
Підстава для планування
Написання програми
План програми
Роль робочої теорії
Визначення цільових суспільних груп
Написання програмних завдань
Сценарій планування
Передбачення катастроф і криз
Створення інформаційного центру
Складання бюджету
Попереднє тестування складових елементів програми
Просування плану
Етап 3. PR- акція й комунікації
PR- акція й здійснення комунікацій
Адекватні й відповідальні дії
Координація PR- акції й комунікацій
PR- акція як відповідна дія на процеси у відкритих системах
Комунікаційний компонент стратегії
Семантика
Символи
Барєри й стереотипи
Як зєднати все це разом в PR- кампанії
Поширення повідомлення
Аналіз PR- процесу
Реалізація обраної PR- стратегії
Оцінка ефективності PR- програми
Процес оцінного дослідження
Рівні оцінки програм
Критерії й методи оцінки реалізації програми
Критерії й методи оцінки впливу
Інтерпретація й використання результатів оцінки
Бізнес і промисловість
PR в умовах конкуренції
Назва посад у корпораціях
Корпоративна соціальна відповідальність
До історії питання: важкі 60- е й 70- е
Вісімдесяті роки: епоха соціальної відповідальності корпорацій
Девяності роки: нові завдання PR
Корпоративна добродійність
Фінансові відносини в корпораціях
Відносини з інвесторами
Річні звіти
Щорічні збори акціонерів
Звязки із клієнтами й "маркетинговий комплекс"
Головна вимога - якість
Корпоративна практика як модель