Відправник

Відправник

Характеристики джерел повідомлень впливають на початкову готовність одержувачів до сприйняття повідомлення, однак мало позначаються на довгочасному впливі цього повідомлення. Ховланд (Hovland) і його колеги називали цей довгочасний вплив джерела "законсервованим ефектом".
Наприклад, відповідно до теорії вірогідності й привабливості джерела, повідомлення, що пропагують серед студентів коледжів безпечний секс, що дозволяє уникнути ВІЛ- інфікування, сприймаються з більшою готовністю ( як більш достовірні) у тому випадку, коли вони виходять від джерел, що заслуговують довіри (наприклад, якого- нибудь медичного світила), а не від своїх товаришів по навчанню. Однак по закінченні декількох тижнів одержувачі повідомлення запамятовують приблизно однаковий обсяг інформації, незалежно від джерела, за допомогою якого ця інформація була отримана, "надійного" або від свого однолітка.