Одержувачі

Одержувачі

Комунікаційні моделі - і PR- програми - найчастіше розглядають аудиторію як пасивних одержувачів, що перебувають на іншому кінці каналу передачі інформації. Ця традиція зберігається незважаючи на те, що результати досліджень і постійні посилання на "двосторонній" характер процесу свідчать про необхідність використання трохи іншої моделі аудиторії й перегляду її ролі в комунікаційному процесі.
Однак у ранніх дослідженнях масових комунікацій широка аудиторія вважалася досить чутливої до впливу й маніпуляціям з боку ЗМІ. Стурбовані критики вважали сучасних людей відчуженими й ізольованими від дії потужних соціальних і психологічних чинностей, властивих традиційним суспільствам. Усе це розглядалося як слідство індустріалізації, урбанізації й модернізації сучасного суспільства. Саме ця вистава про "уразливу" аудиторію послужило причиною ранніх досліджень впливу ЗМІ на людей і зростаючої тривоги критиків.