Визначення цільових суспільних груп

Визначення цільових суспільних груп

Насамперед PR- фахівці визначають суспільні групи; ці групи являють собою абстрактне поняття, навязане укладачами програми. Службовці по плануванню повинні перетворити суспільні групи в щось конкретне з метою розробки завдання, стратегії й тактики, необхідних для виконання програми. Конкретизація є трактуванням абстракції так, начебто вона існує як щось конкретне або реальне. "Широкі маси" представляють найголовнішу й найменш корисну конкретизацію всього; іншої подібної речі просто не існує. Розташовуючи необмеженими ресурсами, практики могли б уникнути необхідності в конкретизації цільових субєктів. Успішні й реальні визначення громадськості неминуче являють собою деякий ступінь конкретизації.