Процес оцінного дослідження

Процес оцінного дослідження

Процес оцінки планування, реалізації й впливу PR- програми називається оцінним дослідженням. Россі (Rossi) і Фриман (Freeman) використовують терміни "оцінне дослідження" і "оцінка" як рівнозначні для позначення "спрямованого застосування методів соціальних досліджень для оцінювання концепції, розробки, виконання й корисності програм суспільного впливу".
Автори приводять наступні основні питання оцінки.
Які масштаби й ступінь поширення цільової проблеми й/або цільової аудиторії?.
чи Узгодиться програма з поставленими цілями; чи існує єдине логічне обґрунтування програми; чи всі зроблене для досягнення максимального результату? Які плановані або реальні витрати і яких доходів і ефективності можна від них очікувати?