Розвиток

Розвиток

Тією самою мірою, у який відносини з інвесторами сприяють успішній діяльності акціонерних товариств із широким володінням акціями, кампанії по збору коштів на користь відповідних фондів і залученню нових членів забезпечують фінансову підтримку, необхідну для роботи благодійних і некомерційних організацій. Такі організації, як правило, використовують у своїй назві слово "розвиток", що відображає саме цей аспект паблик рилейшенз. Безкоштовні лікарні, групи соціального забезпечення, благодійні організації, що займаються дослідженнями захворювань і обслуговуванням, а також університети, як правило, мають у себе в штаті посада "директори по розвиткові". В організаціях, доходи яких (повністю або частково) утворюються за рахунок членських внесків - у музеях, зоопарках, театрах, симфонічних оркестрах, професійних суспільствах, союзах, торговельних асоціаціях і групах цивільної дії, — найчастіше передбачена посада "директора по обслуговуванню членів організації й розвитку".