Плутанина в термінах

Плутанина в термінах

Усі терміни, розглянуті в попередніх розділах, так чи інакше стосуються відносин організації з певними групами людей або громадськістю в цілому. Усі функції, позначувані цими термінами, є складовими частинами більш широкої функції керування організацією, відомої як паблик рилейшенз. Основою для класифікації цієї функції в деяких організаціях є розподіл громадськості на "внутрішню" і "зовнішню".
ставляться до громадськості, яка зацікавлена або безпосереднє бере участь у внутрішніх справах організації; до цієї категорії громадськості ставляться, що служать, родини службовців і вільнонаймані. Звязки із громадськістю, сторонньої стосовно організації, — сусідами, споживачами, захисниками навколишнього середовища, інвесторами й т.п. — являють собою