До остаточного визнання й зрілості

До остаточного визнання й зрілості

З погляду деяких учених, цінність паблик рилейшенз полягає в тому, що вони підвищили увагу організацій до суспільної думки й підсилили соціальну відповідальність державних чиновників і керівників компаній (див. приклад 1.3). Інші вказують на роль цієї функції в підвищенні чутливості організацій до суспільних інтересів і її внесок у створення системи інформування громадськості, що має настільки велике значення для демократичного суспільства.
Паблик рилейшенз заслужили настільки високу довіру тому, що вони дають можливість установлювати й підтримувати певний звязок між суспільною підтримкою й підвищеною увагою керівництва організацій до своєї соціальної відповідальності й лідерству в особистих стандартах поведінки. Один з лідерів бізнесу багато років тому заявив: "Нам занадто добре відомо, що бізнес функціонує аж ніяк не відповідно до норм християнської моралі, але, як і будь-яка інша складова нашого суспільства, він існує за згодою всього цього суспільства... Сучасна суспільна думка, навіть якщо воно видасться нам досить ефемерною субстанцією, завтра може стати законом. Гарним або поганим — це інше питання".