Посередник по комунікаціях

Посередник по комунікаціях

Роль посередника по комунікаціях вимагає від фахівця- практика в області паблик рилейшенз уміння уважно вислухувати інших і бути "інформаційним брокером". Посередники в комунікаціях виконують функцію каналу звязки, інтерпретатора й проміжної ланки між організацією і її громадськістю. Вони забезпечують двосторонній звязок і полегшують спілкування між людьми, усуваючи барєри у взаєминах і підтримуючи відкритість каналів комунікації.
8:30 Придя на роботу, перевіряю мовну й електронну пошту. Прочитую друковане видання Wall Street Journal. Переглядаю оперативному режимі Washington Post, Zdnet і Cnet.