Установка на дослідження

Установка на дослідження

Можливості сучасної компютерної техніки й діяльність фахівців з управлінської інформації значно підвищили здатність організацій збирати, обробляти, передавати й інтерпретувати інформацію. Ріст числа керівників вищої й середньої ланки, що володіють ступенем МВА, що й усвідомлюють важливість інформації в сучасному світі, всезростаючих тисне на служби PR, зобовязуючи їх надавати керівництву своєчасну, повну й достовірну інформацію. Коротко говорячи, орієнтація на проведення досліджень життєво необхідна для тих, хто займається PR в епоху інформації. Один з перших дослідників, що чимало сприяв становленню автомобілебудівної промисловості, К.Ф. Кеттеринг (C.F. Kettering), виразив подібне відношення до досліджень у такий спосіб.