Комунікації й суспільна думка

Комунікації й суспільна думка

• коротко описати завдання PR- комунікацій у перенасиченому інформаційному оточенні.
• дати визначення комунікації як двостороннього процесу, що відбувається в рамках внутрішнособистісного, міжособистісного й соціального контекстів.
• представити комунікаційну модель у графічному виді, дати визначення й коротке описати кожний з її елементів.
• перелічити й коротко описати вплив PR- комунікацій.
• ідентифікувати й обговорити пять аспектів паблик рилейшенз.
• дати визначення поняттям