Соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність

Таким чином, професії повинні також виправдовувати очікування й виконувати моральні зобовязання на рівні суспільства. Відданість ідеї служіння суспільству повинна бути властива як окремим фахівцям, так і професії в цілому. Це означає, що "правильна поведінка" професіонала, що допомагає клієнтам вирішувати їхні проблеми, повинне враховувати й інтереси всього суспільства. Це також означає, що асоціації професіоналів реалізують колективну владу, виступаючи в ролі "моральних агентів" і "сторожових псів", що відстоюють інтереси всього суспільства. Щоб успішно виконувати свої соціальні зобовязання, професіоналам недостатньо лише надавати клієнтам свої знання й кваліфіковані послуги: вони " відповідають за вдосконалювання інститутів, що адмініструють ці послуги".