Інтерпретація й використання результатів оцінки

Інтерпретація й використання результатів оцінки

У паблик рилейшенз відкритих систем оцінка не обмежується дослідженням тенденцій зовнішнього середовища. Для всіх етапів оцінки, які обговорювалися в цій главі, мається на увазі, що критерії оцінки ставляться як до зовнішньої, так і до внутрішнього середовища організації. Повна підсумкова оцінка повинна відображати вплив на суспільство, організацію й загальну для них соціальне й культурне середовище. Масштаб і складність такого завдання якоюсь мірою пояснюють, чому так мало оцінних досліджень проводиться по програмах закритих систем, які усе ще становлять більшість.