Критерії й методи оцінки впливу

Критерії й методи оцінки впливу

Як відзначив один фахівець PR, "наше завдання — не тільки домагатися результатів, але й уміти вимірювати їх". Однак 83% компаній, що прийняли участь в одному з опитувань, на запитання про те, як часто вони вимірюють прибуток від інвестицій, вкладених у налагодження співробітництва зі своїми службовцями, дали відповідь "такі оцінки не проводилися".
Організатори дослідження прийшли до наступного висновку.
Програма по налагодженню співробітництва не може бути ефективної тільки лише в чинність того, що вона добре складена й містить у собі поширення прекрасне оформлених матеріалів. Ефективної вона є тільки тоді, коли в результаті її проведення, що служать стали краще працювати на досягнення глобальних цілей компанії, і це поліпшення можна наочне продемонструвати... Слід документально зафіксувати мети, а потім одержати статистичне підтвердження їх досягнення. Інакше кажучи, у діяльності PR повинна бути така ж система звітності, яка існує й в інших функціональних підрозділах компанії.