Вісімдесяті роки: епоха соціальної відповідальності корпорацій

Вісімдесяті роки: епоха соціальної відповідальності корпорацій

В 80-х почалася нова ера в паблик рилейшенз і соціальної відповідальності корпорацій. Класичним прикладом нового підходу стали дії компанії Johnson & Johnson в умовах отруєння
в 1983 (приклад 1.3). На відміну від Metropolitan Edison, компанія Johnson & Johnson надала пресі всю необхідну інформацію й у цілому відповідально підійшла до задоволення суспільного інтересу.
Ще на початку десятиліття колишній голова компанії Dow Chemical сформулював основні принципи соціальної відповідальності корпорацій.