Формулювання завдань

Формулювання завдань

Четырехэтапный процес установлення звязків із громадськістю, описаний у главах 10-13, заснований на припущенні, що організація чітко визначила свої загальні цілі й завдання й що паблик рилейшенз є частиною плану, за допомогою якого досягаються ці мети.
Більшість організацій має документальне (письмове) виклад цілей і завдань, як перспективних, так і найближчих. Метою такого викладу є коротке визначення сенсу існування компанії, наприклад компанія Merk Pharmaceutical виклала це в такий спосіб: "Ми - це бізнес, повязаний з охороною здоровя й поліпшенням якості життя". У виклад завдань звичайно входять зобовязання відносно цивільних обовязків і соціальної відповідальності. Вони часто відображають відношення організації до своїх, що служать, клієнтам, сусідам і інвесторам. У цьому документі організація викладає свою позицію відносно державного регулювання або питань навколишнього середовища, пояснює, яким образом вона оцінює свій власний розвиток і т.д. Коротше кажучи, це ідеалістичні й надихаючі формулювання (гасла), створені для пояснення цілей і напрямку роботи організації (див. приклад 11.1).