Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент являє собою відкритий системний підхід до паблик рилейшенз. Один з радників визначив стратегічний менеджмент як "процес, що дозволяє будь-який організації - компанії, асоціації, некомерційному або державній установі, - визначити свої довгострокові сприятливі можливості розвитку й передбачувані небезпеки, мобілізувати свої активи й направити їх на успішне виконання наміченої стратегії".
в паблик рилейшенз включає прийняття розвязків по програмних цілям і завданням, включаючи ідентифікацію ключових суспільних груп, установлення політики або правил для вибору стратегії й визначення властиво стратегії. Необхідний тісний звязок між глобальними програмними цілями, завданнями, установленими для кожної суспільної групи, і обраною стратегією. Ключовий момент полягає в тому, що стратегії вибирають для досягнення конкретного результату (установленого в меті або завданні). З іншого боку, якщо вас не цікавить конкретний результат — вам підійде будь-який шлях.