Усні виступи й "ораторські бюро"

Усні виступи й "ораторські бюро"

Рідко можна зустріти організації (якого б масштабу вони не були), у штаті яких не було б співробітників, що вміють досить інформативно й цікаво виступити перед тими або іншими суспільними групами. У книзі
перелічуються наступні переваги усних виступів.
1. Самий прямий і найбільш переконливий кошт комунікації, оскільки воно припускає особистий, "живий" контакт із аудиторією.
2. Допомагає "персоналізувати" організацію, особливо в наш час, коли великі організації видадуться багатьом людям надмірно знеособленими.