Ситуаційний аналіз

Ситуаційний аналіз

Постановка проблеми являє собою короткий опис відповідної ситуації, сформульоване у вигляді пропозиції або короткого абзацу. На відміну від постановки проблеми аналіз ситуації являє собою повний набір відомих нам відомостей про ситуацію, її історію чинностях, що діють, і особах, яких вона стосується ( як усередині організації, так і за її межами). Ситуаційний аналіз включає всю "фонову" інформацію, необхідну для того, щоб можна було ширше глянути на дану проблему й докладно проілюструвати зміст постановки цієї проблеми. У ході аналізу ситуації можна прояснити й навіть уточнити постановку проблеми. Як правило, процес визначення проблеми починається із пробної, гіпотетичної постановки проблеми, супроводжуваної дослідженням ситуації, яке веде до уточнення визначення проблеми і т.д. Аналіз ситуації дозволяє фахівцям одержати так званий "збірник фактів", який часто має вигляд документів, зібраних у папці.